Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue

Aikaisemmissa blogikirjoituksissa on kerrottu muun muassa pelastuslaitoksen työvuorojen sisällöstä, jossa hälytystehtävien lomassa tehdään erilaisia työtehtäviä, harjoitellaan sekä pidetään kuntalaisille turvallisuuskoulutuksia. Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan harjoituksissa, joita pidetään jokaisessa työvuorossa.  Sammutusautoa voidaan sanoa pyörien päällä olevaksi työkalupakiksi, jonka sisältöä tulee osata soveltaa erilaisissa tehtävissä, hankalissa olosuhteissa ja vielä mahdollisimman ripeästi.

Tästä pienellä aasinsillalla aiheeseen pelastusharjoitusalue, jossa omaa turvallisuusosaamistaan voi kehittää Porin lentoaseman läheisyydessä sijaitsevalla harjoitusalueella. Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön vuokraamaa 38:n hehtaarin kokoista aluetta on rakennettu vuodesta 2010 ja tällä hetkellä rakennettua aluetta on 5,5 hehtaaria. Käytännössä alue muistuttaa pienoiskaupunkia, johon voidaan lavastaa erilaisia onnettomuuksia.
IMG_9902
Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennettaessa on kiinnitetty huomiota alueen monipuoliseen käyttöön niin, että se palvelee pelastuslaitoksen tarpeiden lisäksi myös muita viranomaisia ja käyttäjäryhmiä. Esimerkiksi työpaikalla järjestettävä perinteinen alkusammutusharjoitus voidaan järjestää pelastusharjoitusalueen savutalossa turvallisuuskävelyn yhteydessä. Siinä koulutettavalle annetaan erilaisia tehtäviä esimerkiksi rakenteellisesta paloturvallisuudesta, alkusammutuksesta tai hätä-ensiavusta.

Harjoittelu onnettomuustilanteiden varalle on mielestäni äärimäisen tärkeää. Vuosien varrella hälytystehtävissä olen kohdannut tilanteita, joissa apu on viivästynyt ihmisten osaamattomuuden vuoksi. Eräässä tilanteessa avun tarvitsija ei hädän hetkellä muistanut hätänumeroa 112, vaan soitti numerotiedusteluun, josta hänen puhelunsa ohjattiin hätäkeskukseen. Toisessa tapauksessa erään kiinteistön henkilökuntaan kuulunut ei saanut tulipalotilanteessa sammutinta irti seinätelineestä ja alkusammutusta ei kyetty tekemään.
Vielä yhtenä esimerkkinä tapaus, jossa ohikulkija ei uskaltanut auttaa pyörätien viereen tuupertunutta henkilöä, koska ei tiennyt mitä tilanteessa olisi pitänyt tehdä.

Haluan näiden esimerkkien myötä tuoda esille harjoittelun tärkeyden. Teoriatietoa tarvitaan, mutta määrätyt asiat opitaan vasta käytännön harjoituksissa, tekemällä. Esitetyt asiat voivat tuntuvat ehkä pieniltä ja mitättömiltä, mutta turvallisuusosaamisen myötä suoritetut teot vaikuttavat koko auttamisen ketjuun. Tähän sopii mielestäni hyvin vanha fraasi ”harjoitus tekee mestarin”.

Turvallista kesää kaikille!

Ari Uimonen

 

 

SAMSUNGOlen Ari Uimonen ja työskentelen Kanta-Porin paloasemalla palomestarina.  Pelastusalalla olen työskennellyt vuodesta 2000 lähtien ensin palomies-sairaankuljettajana ja jatko-opintojen jälkeen nykyisessä tehtävässäni.
Voidaan sanoa, että työtehtäväni ovat melko vaihtelevat, niihin kuuluu paperitöitä ja hälytystehtäviä.

Vapaa-aikaani kuuluu lapsiperheen arkea omakotitalossa sekä liikuntaa vaihtelevalla menestyksellä.